Huidig land wijzigen? België | Nederlands

ONTKENNING

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze website werd met de grootste zorg samengesteld. Als aanbieder zijn wij conform § 5 TMG (Algemene informatieplicht) verantwoordelijk voor de conformiteit van onze eigen inhoud met de algemene wetgeving. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van onwettige informatie op grond van algemene wetgeving blijven onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk op het moment dat kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links Ons website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor de inhoud van derden. Voor de inhoud van gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn bij het aanmaken van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht De beheerders van de site doen hun best om te allen tijde de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van eigen en licentievrije werken. Door de websitebeheerders vervaardigde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de auteur cq. fabrikant is gegeven. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privédoeleinden en niet voor commercieel gebruik.

Werbewiderspruch
Gebruik door derden van de verplicht gepubliceerde contactgegevens in het impressum voor toezending van ongevraagde reclame en informatie wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal - bijvoorbeeld in de vorm van spam - juridische stappen te ondernemen